TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Vuonueen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.01.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

Vuonue, Korvenalantie 236-1, 21540 Preitilä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Piia Aaltonen, info@vuonue.fi

3. Rekisterin nimi

Vuonueen verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Vuonue.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Vuonue.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.